Bitirme Tezi Aşamaları
Bitirme tezi için danışman hoca seçim dilekçesi 3. sınıf bahar dönemi Nisan 2. haftasına kadar verilmesi gerekmektedir. 
7+1 müfredatına tabi olan öğrencilerimiz Şubat ayının son haftası kadar danışman hoca seçim dilekçelerini getirmeleri gerekmektedir.

Danışman hoca seçim dilekçesi için tıklayınız...
Tez yazım klavuzu...

Tez değerlendirme vize sınavına:

1) Literatür taraması,

2) Materyal metot,

3) Modelleme-Analiz, aşamalarını içeren rapor hazırlanır.

Tez değerlendirme final sınavına:

1) Tez Sonuç Raporu,

2) Bildiri, Hazırlanır.

3) Tez sunumu yapılır.

Not: Tez defterlerini final haftasından 1 hafta önce danışman hocalarına teslim etmeyen öğrenciler başarısız sayılır.