Öğrenci işleri Mevzuatı
Karabük Üniversitesi Lisans ve Önlisans Öğrencilerinin Azami Süreleri ve Ek Sınavlar/Süreler ile İlgili Uygulama Esasları

Yaz Okulu Yönergesi

Karabük Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Öğrenci Danışmanlık Yönergesi

Karabük Üniversitesi Enstitü, Fakülte, Yüksek Okul Ve Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu Yönergesi

Erasmus Değişimi Yönergesi

Karabük Üniversitesi Mezuniyet ve Diploma Yönergesi

Karabük Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

Karabük Üniversitesi Fakülteleri Ve Yüksekokullar Staj Uygulama Yönergesi

Karabük Üniversitesi Mesleki Ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Yerlerindeki Eğitim, Uygulama Ve Stajlarına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönerge

Karabük Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

Karabük Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi

Karabük Üniversitesi Mezunlar Birliği Yönergesi

Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilimsel İntibak Eğitimi Yönergesi

6111 Sayılı Kanunun 173. Maddesi İle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Eklenen Geçici 58. Maddenin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ön Lisans-Lisans Programlarına Başvuru, Kayıt Ve Kabul Yönergesi

Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi

Karabük Üniversitesi Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Yönergesi 
   
Karabük Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi

Karabük Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programları Yönergesi

Karabük Üniversitesi  Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi    

Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınav Yönergesi (KBU-ULOS)

Karabük Üniversitesi Sınav Uygulama Usul ve Esasları