Misyon
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MİSYON
 
 
 
Misyonumuz
 
Elektrik Mühendisliği'nin temel misyonu, günümüzde gelişen ve değişen teknolojiye adapte olarak sürekli kendisini yenileyen, sahip olduğu kaynakları, zamanı, iş gücünü ve ekonomik gücü en verimli şekilde kullanarak en uygun çözümler üretebilen ve yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmiş mühendisler yetiştiren uluslararası kalite ve standartlarda bir mühendislik eğitimi sağlamaktır. Bu bağlamda; Elektrik Mühendisliği bölümü birbirini tamamlayan teorik ve uygulama içeriği, araştırma ve staj olanakları ile araştırma yapabilecek, modern mühendislik araç ve yöntemlerini kullanabilecek, mesleki ve etik kuralları özümsemiş, üretken, disiplinler arası takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisi yüksek, çevreye duyarlı, sosyal, ülkenin gereksinimlerine cevap verebilecek uluslararası düzeyde bilgi birikim ve deneyime, sistematik yaklaşıma, mesleki etik bilincine ve liderlik özelliklerine sahip mühendisler yetiştiren ve bilgi ve teknolojinin üretimine ve gelişimine yönelik çalışmalara ışık tutan bir mühendislik bölümü olmayı görev edinmiştir.