Bölüm Tanıtımı
İmalat Mühendisliği Programının Amaçları ve Avantajları
 
    Matematik, fizik, kimya, fizikokimya ve temel mühendislik konularında güçlü bir altyapıya sahip ve bunları alanında kullanabilen mezunlar yetiştirmek,
    Modern mühendislik uygulamaları için gerekli teknikler ve donanımlar konusunda bilgi sahibi ve bu bilgileri tasarım, uygulama ve iletişim alanında etkili kullanabilen mezunlar yetiştirmek,
    İmalat problemlerini çözebilen, temel ve mühendislik bilimlerinin prensiplerini uygulama becerisi kazanmış elemanlar yetiştirmek,
    Deney tasarlama, yürütme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilen mühendisler yetiştirmek,
    Güncel yöntemleri, araç ve teknolojileri kullanarak imalat süreci ve sistemlerini seçen ve tasarlayan elemanlar yetiştirmek,
    Çok disiplinli takımlarda çalışabilme ve liderlik yapabilme becerisi kazanmış mühendisler yetiştirmek,
    İmalat mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi kazanmış elemanlar yetiştirmek,
    Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilen personel yetiştirmek,
    Mühendislik problemlerini tanımlayabilen, çözüme uygun malzeme, sistem, ürün ve proses seçebilen, tasarlayabilen ve bunları kaynakların ve doğanın korunması ve kaliteli üretim öngörüsü ile ekonomik temelleri olan projelere dönüştürebilecek mezunlar yetiştirmek,
    Mesleki ve etik sorumluluk bilinci oluşmuş, çağdaş ve toplumsal gelişmeleri takip eden, yorumlayan, etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, takım çalışmasına yatkın ve sürekli öğrenme gereğini algılamış mezunlar yetiştirmektir.

Programın Amaçlarının Somut Olarak Değerlendirilmesi
 
İmalat proseslerini etkileyen ve aynı anda kendisi de değişikliğe uğrayan malzemelerin davranış ve özelliklerini değerlendiren, ürünlerin ve imalat için gerekli olan donanımın, takımların ve ortam koşullarının seçim ve tasarımını yapan, imalat işlemlerinin analiz, sentez ve kontrollerinin, istatistiksel, matematiksel yöntemlerle; simülasyon ve bilişim teknolojileri yardımıyla gerçekleştirilmesini sağlayan ve imalat planlama, strateji ve kontrol yöntemleriyle rekabet oluşturabilen ve imalat proseslerindeki değişkenlerin laboratuar ortamında ölçüm ve değerlendirilmesini yapabilen mühendisler yetiştirilecektir.
 
Programla İlgili Yurtiçi ve Yurtdışı Örnekler

 
İmalat Mühendisliği, Türkiye’de ilk olarak İstanbul Teknik Üniversitesinde 2003 yılanda açılmıştır. Daha sonra Bilecik Üniversitesinde Makine ve İmalat Mühendisliği olarak ve Atılım Üniversitesinde İmalat mühendisliği olarak açılmıştır. Türkiye’de yeni kurulmakta olan bir bölüm olmasına rağmen “Manufacturing Engineering” (A.B.D) veya “Production Engineering” (Avrupa) isimleri ile dünyada yıllardır var olan bir meslektir. Dünyadaki imalat mühendislerini bir arada tutan kurumlardan olan SME (Society of Manufacturing Engineers) 1932 yılında kurulmuştur. Dünyanın birçok ülkesinde şubeleri bulunmaktadır. Yurtdışından Bazı üniversiteler ve bölümleri

1.  The University of Texas      Manufacturing Engineering
2. Miami University                  Manufacturing Engineering
3. Michigan University             Manufacturing Engineering


Mezunların Alacağı Ünvan

İmalat Mühendisi
 
Programın Akademik ve Teknolojik Gelişmeler İçindeki Yeri

 
İmalat mühendisliği günümüzdeki teknolojik gelişmelere uygun olarak öğrencilerini İmalat mühendisliğinin gereği olan ileri düzeyde bilgi ve donanımlarla geleceğe hazırlamaya hedeflemektedir. Bunun için bir trafta güçlü, dinamik, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden öğretim üye kadrosu ile teorik uygulamalar desteklenerek, diğer taraftan Tenik Eğitim Faültesi’ndeki labaratuar kaynakları ortak kullanıma açılarak, öğrencilerin pratik uygulamaları yerine getirmesi gerçekleştirilmiş olacaktır.
 
Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliğinin Önemli Avantajları

 
    Bulunduğu yer itibariyle (Karabük Demir-Çelik, Tekstil Sektörü, Haddehaneler) endüstriye yakın olması ve üniversitenin sanayi ile iletişim halinde olması,
    Ankara, İstanbul gibi akademik ve endüstriyel il merkezlerine yakın olması, bu merkezlere ulaşım sorunu bulunmaması,
    Kalkınmada öncelikli bir ilde bulunması,
    Üniversitenin bünyesindeki kapatılan Teknik Eğitim fakültesinin mevcut olan alt yapısını kullanacak olması ve mevcut Mühendislik Fakültesinin öğretim üyelerinden, atölye ve laboratuarlarından yararlanacak olması

Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilebilecekleri, piyasanın bu mezunlara olan talebi ve meslek elemanı tanım modelindeki değişimler açısından ilişkisi

Bir İmalat Mühendisi üretim yapan her alanda görev alabilir. İmalat Mühendislerinin potansiyel çalışma alanları arasında başta otomotiv, havacılık ve uzay, beyaz eşya, elektronik malzeme ve demir-çelik olmak üzere, bünyesinde imalat gerçekleşen daha birçok sektörü saymak mümkündür. Görev alabilecekleri sektörlerin bu denli geniş olması ve imalat süreçleri hakkındaki geniş bilgileri imalat mühendislerine, tasarımdan son ürüne kadar uzanan geniş bir alanda, çok çeşitli iş olanaklarının önünü açmaktadır. İmalat Mühendisleri daha iyi tasarım, imalat ve montaj yöntemleri, kalite kontrol prosesleri, otomasyon sistemleri ve imalat prosesleri geliştirerek üretkenliği arttırıp Türkiye’nin üretim rekabetini arttırmada önemli roller üstleneceklerdir.

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşulları (dersler ve kredi sayıları, staj, v.b.)
Programdan mezun olabilmek için bölümümüz öğretim planında belirtilmiş derslerden başarılı olmak gerekmektedir. Ayrıca fakülte staj uygulama yönergesi uyarınca belirli dönemlerde belirtilen staj derslerini başarıyla tamamlamak gereklidir.