Bitirme Tezi Aşamaları
Bitirme tezi için danışman hoca seçim dilekçesi 3. sınıf bahar dönemi Nisan 2. haftasına kadar verilmesi gerekmektedir. 
7+1 müfredatına tabi olan öğrencilerimiz Şubat ayının son haftası kadar danışman hoca seçim dilekçelerini getirmeleri gerekmektedir.

Danışman hoca seçim dilekçesi için tıklayınız...
Tez yazım klavuzu...

Tez değerlendirme vize sınavına:

1) Literatür taraması,

2) Materyal metot,

3) Modelleme-Analiz, aşamalarını içeren rapor hazırlanır.

Tez değerlendirme final sınavına:

1) Tez Sonuç Raporu,

2) Bildiri, Hazırlanır.

3) Tez sunumu yapılır.

Not: Tez defterlerini final haftasından 1 hafta önce danışman hocalarına teslim etmeyen öğrenciler başarısız sayılır.

  
LİSANS TEZ YAZIM KURALLARI
Yazim Esasları şöyledir.

1- Kapak Times N R. 18 punto, diğer genel metin kısımları Times N R. 12 punto,
2- 1,5 satır aralığında yazılacak, İçindekilerin yazımında 2. satıra taşanlar 1 satır aralığında seçilecek,
3- Çizelge ve Şekil yerleştirmeleri şablonda görüldüğü gibi olup, açıklama yazılarıda şekille ve çizelge ile bitişik veya 1 boşlukla yazılabilir,
4- Kaynaklar alıntıların sonunda köşeli parentez içinde [1,5-12] şeklinde numara ile verilmeli ve kaynaklar başlığı altında numara sırasına göre verilmelidir.
5- Sayfa yapısı, soldan 4 cm, diğer kenarlardan 3'er cm olarak ayarlanmalı. 
6- Başlıklar şablonda verildiği gibi derecelendirilmeli.
 
Buradan örnek şablon indirebilirsiniz.
Basılmış kapak resmi