Görevlendirme Formu
Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, harcama işlemlerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak ve harcama birimlerimiz arasında uygulama bütünlüğünün oluşturulması amacıyla hazırlanan Harcama Genelgesi (2016/1) Rektörlük Makamının 04.04.2016 tarih ve 59267567-010.99/269689 sayılı onayı ile uygulamaya konulmuş ve eki görevlendirme formu geçici görev yolluğu ödemelerinde kullanılmaya başlanmıştır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımıza ödenmek üzere teslim edilen ödeme belgesi ekindeki görevlendirme formları incelendiğinde formlarda bilgi eksiklikleri bulunduğu, hak sahiplerinin eksiklikler nedeniyle mağdur olduğu görülmüştür.

Görevlendirme formlarında karşılaşılan sorunlar doğrultusunda form yeniden düzenlenerek uygulamaya konulmuştur. Görevlendirme olurlarında linkte verilen yeni formun kullanılması gerekmektedir.