YÖNETİM


Prof. Dr. Muhammet KAYFECİ
Dekan
 
 


Doç.Dr. Alper ERGÜN
Dekan Yardımcısı
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDIN
Dekan Yardımcısı
 
 
 
 

Yaşar TURHAN
Fakülte Sekreteri