Akademik Kurul Toplantısı
Fakültemiz 2018/2019 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Kurul Toplantısı 13.03.2019 tarihinde yapılmıştır.