Kamu-Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP)

Ülkemizin 10. Kalkıma Planı, 64. Hükümet Eylem Planı ve diğer eylem planlarında da belirtildiği üzere; sanayinin, kamunun ve üniversitelerin alt yapı ve insan kaynağı imkanlarının yer alacağı ve işbirliği fırsatlarının sunulacağı, kamu, ünivetsite, sanayi kuruluşları, girişimciler ve yatırımcılar arasında etkileşimin sağlanacağı "Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı" (KÜSİP) tamamlanmış olup,http://kusip.gov.tr adresinden takip edilebilir.