Birim Özdeğerlendirme Toplantısı
Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu iç değerlendirme çalışmaları, Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi ve Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP)  dahil olma çalışmaları ile  Fakültemizdeki  bölümlerin  “Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR)”   ön  hazırlıkları hakkında bilgilendirme yapmak üzere Karabük Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü personeli Doç.Dr. Bülent ORAL başkanlığında Bilgisayar İşletmeni Bekir YILMAZ ve Büro Personeli Enfal TELLALOĞLU tarafından 10 Kasım 2022 Perşembe günü 11:00-12:00 saatleri arasında Dekanlık Toplantı Salonunda Bölüm Başkan Yardımcılarına brifing verilmiştir.
Toplantıya Dekan Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Murat AYDIN, Doç.Dr. Bahadır ACAR, Dr.Öğr. Üyesi Musa YILDIRIM, Dr.Öğr. Üyesi Yusuf AYAN, Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Serdar GÜLDİBİ ve Fakülte Sekreteri Yaşar TURHAN  katılım sağlamışlardır.