Ersamus+ Değişim Programı Misafirlerinden Fakültemize Ziyaret
Erasmus+ Değişim Programı kapsamında üniversitemize gelen;
Kaunas University of Applied Engineering Sciences, Lithuania
(LT KAUNAS12) ( Litvanya 
Kaunas Uygulamalı Mühendislik Bilimleri Üniversitesi) Öğretim Görevlisi Andrius Darguzis (Ulaştırma Mühendisliği) ve Tekniker Povilas Bonkevicius, fakültemizi ziyaret ettiler. Misafirlere, Fakültemiz Dekanı Prof.Dr. Ali GÜNGÖR Dekan Yardımcıları Dr.Öğr. Üyesi Tansel TUNÇAY ve Dr.Öğr. Üyesi Mehmet ŞİMŞİR'in yanı sıra fakültemiz bölümlerinin öğretim elemanları da eşlik ederek atölye, laboratuvarlar ve kullanılan cihazlar hakkında bilgi verdiler.


Söz konusu ziyaretten bazı resimler;