2023/24 Güz Yarıyılı Tek Ders Sınavları Hakkında
2023/24 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Tek Ders Sınavları, 09.02.2024 Cuma günü, fakültemiz Amfi 1'de saat 14:00'da yapılacaktır.

2023/24 Güz Yarıyılı Tek Ders Sınavına girecek olan fakültemiz öğrencilerinin listesi aşağıdadır.


9 Şubat 2024 tarihinde yapılacak olan 2023-2024 Akademik Yılı Güz Yarıyılı tek ders sınavına girecek olan öğrenciler için, Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinin 23 maddesinin 1-a) fıkrasında belirtilen "Eğitim-öğretim programındaki tüm dersleri alıp devam koşulunu sağlayan, ancak mezuniyeti için başarısız tek dersi kalan öğrenciler, ilgili yarıyılda dersin açılıp açılmadığına bakılmaksızın akademik takvimde belirtilen sürelerde ilgili bölüm başkanlığına başvurularını yaparak akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girebilirler.
Tek ders sınavından başarılı olamaması halinde, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırmak koşulu ile yeniden tek ders sınavına girebilir. "Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini" yatırdığı halde müracaatta bulunmayan öğrenci tek ders sınavına giremez. Tek ders sınavında başarılı olabilmek için 100 tam not üzerinden en az 50 alınması zorunludur. Ancak 2,00 GANO'sunu sağlayamayan öğrenciler mezuniyet hakkı elde edemezler.


Sınava girmesi uygun görülen öğrenci listesi için tıklayınız.