Derslere Devam Zorunluluğu Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
2022-2023 eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılında uygulamalı derslerin hangi haller durumunda devam şartı aranıp aranmayacağı ile ilgili alınan 22.02.2023 tarih ve 2023/19 nolu Fakülte Yönetim Kurulu Kararı: