Azami Süre/Dört Yıl Üst Üste Kayıt Yenilemeyenler Hakkında Duyuru
YÖK Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının Üniversitemiz bünyesinde öğrenim gören ekli listede adları belirtilen öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesine dair yazısı;