2020/2021 YILI DERS BAŞLANGIÇ TARİHLERİ HAKKINDA
2020/2021 Akademik yılı Güz yarıyılında derslerin başlangıç tarihi, Üniversite Senato kararı neticesinde belirlenecek ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasından duyurulacaktır.
Ayrıca fakültemiz web sayfasından da  bu konu ve 7+1 İşyeri Eğitimi ve Uygulaması; başlangıç , bitiş ve sigorta işlemleriyle ilgili duyurular gerçekleştirilecektir.