7+1 Yönergesi Güncellenmiştir.
Genel Sekreterlik Makamının 12/02/2020 tarihli ve 2020/03-7 sayılı Üniversite Senato Kararı ile kabul edilen "Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İşyeri Eğitimi ve Uygulama Yönergesi"nin yürürlükten kaldırılarak yeniden düzenlenen "Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İşyeri Eğitimi ve Uygulama Yönergesi"nin ekteki şekli ile kabulüne ilişkin 26.06.2020 tarihli ve 2020/11-33 sayılı Üniversite Senato Kararı Ek'te yer almaktadır.

7+1 Yönergesi