Anket
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü araştırma görevlilerinden Arş. Gör. Nilay Yörük ve Arş. Gör. Furkan Tüzün'ün tarafından hazırlanan "Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Uzaktan Eğitim" başlıklı anket çalışmasına ulaşmak için:  https://forms.gle/VdK67XaioovnBiai8