MENÜ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi Endüstri Stajı İşleyiş Takvimi
Adım 1: Ders Kayıt: Staj yapacak öğrenciler öncelikle Ders kayıt döneminde staj derslerini kodlayarak Endüstri Stajı dersini almış olmaları gerekir (Son Tarih: Ekle-sil haftasıdır).
Adım 2: Staj Başvuru: Öğrenciler Staj başvurusunda bulundukları firmaya, Üniversitemizin öğrencisi olduğunu gösterir Ek-1:Staj Başvuru Belgesini doldurup, Bölüm Başkanına  imzalatıp firmaya vereceklerdir (Son Tarih: Nisanın Son haftası).
Adım 3: Staj Kabul: Öğrencinin staj başvurusunda bulunduğu firma, öğrencinin staj yapmasını kabul ettiği takdirde “Ek-2: Staj Kabul Belgesi”’ni  doldurup öğrenci vasıtasıyla elden veya postayla Üniversiteye gönderecektir. Öğrenciler Ek-2 Belgesini verirken sigortalarının yapılabilmesi için aynı zamanda “Ek-3: Staj Sigorta Yatırma Belgesi’ni de doldurup bölüme teslim etmeleri gerekir. (Son Tarih: Nisanın son haftası)
Adım 4: Staj Değerlendirme: Bölüm başkanlıklarında toplanan “Ek-2: Staj Kabul Belgeleri” Mayıs Ayının 13’ne kadar değerlendirilip  staj yeri kabul edilen öğrenciler bölüm  panosunda  ilan edileceklerdir. Staj yeri kabul edilmeyen öğrenciler ve zorunlu nedenlerle staj kabul belgesini getiremeyen öğrenciler Mayıs ayının son gününe kadar bölümlerine teslim edip staj yerlerini onaylatmak zorundadırlar.
Adım 5: Sigorta Primlerinin Yatırılması: Bölümler, staj yapan öğrencilerin listesini oluşturup  sigorta primlerini yatırmak üzere  ilgili dekanlık birimine verecektir. Sigorta işlemlerini yapan birim “Ek-3: Staj Sigorta Yatırma Belgesi”’nin son kısmını doldurup bölümlere teslim edecektir.  (Son Tarih: Haziranın Birinci haftası, staj tarihi esastır. Staj başlamadan en az üç hafta önce Ek-3 işlemlerinin tamamlanması gerekir. Her türlü sorumluluk öğrenciye aittir)
Adım 6: Staj Başlama Belgelerinin Teslim Alınması: Haziranın ilk haftasından itibaren Öğrenciler Bölümlerden “Ek-3: Staj Sigorta Yatırma Belgelerini” teslim alıp ilgili firmalara staj yapmak üzere gidecektir. (Sigorta giriş işlemi en erken staj başlama tarihinden bir ay önce yapılabilmektedir.)
Adım 7: Stajın Yapılması: Yaz döneminde stajlar yapılacaktır. Öğrenciler  staj  süresince  staj defterlerini doldurup firmaya onaylattıracaklardır.
Adım 8: Stajın Tamamlanması: Staj bitiminde, Staj Defterini (defterin örneği  Teknoloji Fakültesinin internet sayfasında  vardır) ve Staj Sicil Fişini (kapalı bir zarf içerisinde) ilgili bölüm sekreterliğine elden veya posta ile teslim edeceklerdir (Son Tarih: Dersleri Başlaması.) Evrakların bölüm sekreterliğine tesliminden öğrenci sorumludur.
Adım 9: Notların Girilmesi: Bölümler staj defterlerini inceleyip, stajı kabul edilen veya edilmeyen  öğrencilerin listesini komisyon kararı ile birlikte Eylül ayı içerisinde Dekanlığa bildirecekler ve bölüm panolarında ilan edeceklerdir.
 
 

Tarih Çizelgesi (Buradaki tarih gösterimi, yaklaşık tarihleri göstermektedir, hafta başları yıldan yıla değişebilir)

 Adım Yapılacak işlem ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
1 Ders Kayıt                                                                
2 Staj Başvuru                                                                
3 Staj Kabul                                                                
4 Staj Değerlendirme                                                                
5 Sigorta Primlerinin Yatırılması                                                                
6 Staj Başlama Belgelerinin Teslim Alınması                                                                
7 Stajın Yapılması                                                                
8 Stajın Defterlerinin Teslimi                                                                
9 Notların Girilmesi                                                                

 

Teknoloji Fakültesi Staj Defteri örneği için tıklayınız.
 

Karabük Üniversitesi Fakülteleri Ve Yüksekokullar Staj Uygulama Yönergesi