MİSYONUMUZ
Misyonumuz

Mekatronik mühendisliği, hassas ve zeki ürün tasarımında, talep ve sorunlara çözüm getirmek üzere, makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği bilim dallarının birleşimini ifade eden disiplinlerarası bir mühendislik dalıdır. Misyonumuz, mekatronik mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi kazanmış, teorik bilginin yanı sıra, çevreye duyarlı, çağdaş evrensel etik değerleri benimseyen ve hukukun üstünlüğüne inanan uygulama becerisi ile ön plana çıkacak mühendisler yetiştirmektir
  Vizyonumuz

Vizyonumuz; Bilim ve teknolojide, Avrupa (Erasmus-Socrates), ABD (ABET) eğitim programı ve yetkin mühendislik (MÜDEK) ilkeleri doğrultusunda ileri düzeyde araştırma, uygulama ve bilimsel yayın yaparak dünya standartlarına ulaşmak; uluslararası nitelikte kaliteli, her türlü donanıma sahip uygulamalı eğitim almış ve endüstri ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, ulusal ve uluslararası üniversitelerin benzer Mekatronik mühendisliği bölümleri ile eşdeğer eğitim-öğretim yapan araştırma kurumu olmaktır.