YÖNETİM

 İmalat Mühendisliği
Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Halil DEMİR
 
     İmalat Mühendisliği
Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Yakup KAYA
 
 


İmalat Mühendisliği
Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ali KALYON