Misyon

Bölüm Misyonu

Enerji Sistemleri Mühendisliğinin misyonu, sektörel enerji tüketimlerini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılacağı alanları belirlemek, ihtiyaç duyulan nitelik ve miktarda enerji teminini araştırmak, enerji sektöründe etkinliğini artırmak, enerji kayıplarını azaltma tekniklerini araştırmak, çevreye duyarlı, enerji sistemleri mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi kazanmış, teorik bilginin yanı sıra uygulama becerisine sahip, çağdaş evrensel etik değerleri benimseyen ve hukukun üstünlüğüne inanan mühendisler yetiştirmektir..