Lab. Sorumluları
Bölümümüze ait laboratuvarlardaki makine-teçhizatın kullanılması ve gerekli tedbirlerinin alınması ile ilgili yapılan görevlendirmeler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Laboratuvar Adı Sorumlu Öğretim Elemanı
Otomasyon Laboratuvarı Arş.Gör. Semih PAK
Bilgisayar Laboratuvarı (205) Arş.Gör. Kadriye ÖZ
Bilgisayar Laboratuvarı (206) Arş.Gör. Dr. Mustafa AYDIN
Robotik Laboratuvarı (208) Arş.Gör. Mustafa Feyzi TEMEL
Elektrik-Elektronik Laboratuvarı Arş.Gör. Tuncay SOYLU
Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler Laboratuvarı (207) Arş.Gör.Dr. Emel SOYLU