Koordinatör ve Danışmanlar
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOMİSYON GÖREV DAĞILIMI
Görev        
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Raif BAYIR      
Böl.Başkan Yrd.  Prof. Dr. Mustafa ANUTGAN      
Bölüm Komisyon Görev Listesi  Komisyon Başkanı Koordinatör  Üye  Üye
Çift Anadal Programı Komisyonu Prof. Dr. Mustafa ANUTGAN      
Erasmus,Farabi,Mevlana Programı Kom. (Bölüm-A.B.D) Prof. Dr. Raif BAYIR   Arş.Gör. Dr. Tuncay SOYLU  
Staj Komisyonu Prof. Dr. Mustafa ANUTGAN   Tüm Arş. Görevlileri  
7+1 İş Yeri Eğitimi Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet ŞİMŞİR   Doç. Dr. Hüseyin TECİMER  
Mezuniyet Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi. Metin ZEYVELİ   Arş.Gör. Kadriye ÖZ  
Yatay Geçiş ve Ders Muafiyet Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi. Metin ZEYVELİ   Tüm Arş. Görevlileri  
Ders Porogramı ve Sınav Takvimi Hazırlama Kom.  Dr. Öğr. Üyesi B.Erdem DEMİR   Arş.Gör. Semih PAK Arş.Gör. M.Feyzi TEMEL
AKTS Diploma Eki ve ADEK Kom.  Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet ŞİMŞİR   Tüm Arş. Görevlileri  
MÜDEK Kom. Doç. Dr. Hüseyin TECİMER   Tüm Arş. Görevlileri  
Stratejik Plan Hazırlama Kom. Prof. Dr. Raif BAYIR Prof. Dr. Mustafa ANUTGAN Tüm Arş. Görevlileri  
Bölüm ve A.B.D Web Sayfası Hazırlama Kom Prof. Dr. Raif BAYIR Prof. Dr. Mustafa ANUTGAN Arş.Gör. Kadriye ÖZ  

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi 
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DANIŞMAN LİSTESİ

		
Sınıfı ve Öğrt. Danışman Ad Soyad Dahili No
1. Sınıf 1. Öğretim Arş. Gör. Kadriye ÖZ 9122
2. Sınıf 1. ve 2. Öğretim Dr. Öğrt. Üyesi Metin ZEYVELİ 9108
3. Sınıf 1. Öğretim Dr. Öğrt. Üyesi Batıkan Erdem DEMİR 9234
3. Sınıf 2. Öğretim Dr. Öğrt. Üyesi Hüseyin TECİMER 9367
4. Sınıf 1. Öğretim Arş. Gör. Semih PAK 9297
4. Sınıf 2. Öğretim Arş. Gör. Mustafa Feyzi TEMEL 9035
ÇAP/Müh. Tamamlama 1. ve 2. Öğretim Doç. Dr. Mustafa ANUTGAN 9026

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi 
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DANIŞMAN LİSTESİ

1.Sınıf 1.Öğretim: Arş.Gör. Kadriye ÖZ
2.Sınıf 1.Öğretim: Arş.Gör. Mustafa Feyzi TEMEL
2.Sınıf 2. Öğretim: Dr. Öğrt.Üyesi Mehmet ŞİMŞİR
3.Sınıf 1.Öğretim: Dr. Öğrt.Üyesi Batıkan Erdem DEMİR
3.Sınıf 2. Öğretim:  Dr. Öğrt.Üyesi Hüseyin TECİMER
4.Sınıf 1.Öğretim: Arş.Gör. Semih PAK
4.Sınıf 2. Öğretim: Arş.Gör. Dr. Tuncay SOYLU
ÇAP / Müh. Tamamlama 1. ve 2.Öğrt : Prof. Dr. Mustafa ANUTGAN
 
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DANIŞMAN LİSTESİ

Hazırlık 1.Öğretim : Arş.Gör. Kadriye ÖZ
Hazırlık 2. Öğretim: Arş.Gör. Mustafa AYDIN
1.Sınıf 1.Öğretim: Dr. Öğrt.Üyesi Hüseyin Oktay ERKOL
1.Sınıf 2. Öğretim: Dr. Öğrt.Üyesi Mehmet ŞİMŞİR
2.Sınıf 1.Öğretim: Dr. Öğrt.Üyesi Batıkan Erdem DEMİR
2.Sınıf 2. Öğretim: Dr. Öğrt.Üyesi Hüseyin TECİMER
3.Sınıf 1.Öğretim: Arş.Gör. Semih PAK
3.Sınıf 2. Öğretim: Arş.Gör. Dr. Tuncay SOYLU
4.Sınıf 1.Öğretim: Arş.Gör. Dr. Emel SOYLU
4.Sınıf 2. Öğretim: Arş.Gör. Mustafa Feyzi TEMEL
ÇAP / Müh. Tamamlama 1. ve 2.Öğrt : Doç.Dr. Mustafa ANUTGAN

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DANIŞMAN LİSTESİ
 
Hazırlık 1. Öğretim, Öğretim Üyesi Dr. H. Oktay ERKOL
Hazırlık 2. Öğretim, Öğretim Üyesi  Dr. Mehmet ŞİMŞİR
1. Sınıf 1. Öğretim, Öğretim Üyesi Dr. B. Erdem DEMİR
1. Sınıf 2. Öğretim, Arş. Gör. Dr. Şafak ALTAY AÇAR
2. Sınıf 1. Öğretim ,Arş. Gör. Semih PAK 
2. Sınıf 2. Öğretim, Arş. Gör. Tuncay SOYLU
3. Sınıf 1. Öğretim, Arş. Gör. Dr. Emel SOYLU
3. Sınıf 2. Öğretim, Arş. Gör. Mustafa Feyzi TEMEL
4. Sınıf 1. Öğretim, Arş. Gör. Kadriye ÖZ
4. Sınıf 2. Öğretim, Arş. Gör. Mustafa AYDIN
ÇAP I. ve II. Öğretim Doç. Dr. Mustafa ANUTGAN
Mühendislik Tamamlama I. ve II. Öğretim Doç. Dr. Mustafa ANUTGAN