Enerji Sistemleri Mühendisliği Koordinatör ve Danışmanlık Listesi
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOMİSYON GÖREV DAĞILIMI
Görev        
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ÖZKAYMAK      
Böl.Başkan Yrd.  Dr. Öğretim Üyesi Bahadır ACAR
 
Dr. Öğretim Üyesi Şafak ATAŞ  
Bölüm Komisyon Görev Listesi  Komisyon Başkanı Koordinatör  Üye  Üye
Çift Anadal Programı Komisyonu        
Erasmus,Farabi,Mevlana Programı Kom. (Bölüm-A.B.D)     Arş. Gör. Yakup DAŞDEMİRLİ  
Staj Komisyonu Dr. Öğretim Üyesi Selçuk SELİMLİ   Arş. Gör. Yakup DAŞDEMİRLİ, Arş. Gör. Özgür İNANÇ  Arş. Gör. Ahmet CANAN, Arş. Gör. Hakan DUMRUL, Arş. Gör. Edip TAŞKESEN, Arş. Gör. Abdullah DAĞDEVİREN
7+1 İş Yeri Eğitimi Komisyonu Dr. Öğretim Üyesi Selçuk SELİMLİ   Arş. Gör. Yakup DAŞDEMİRLİ, Arş. Gör. Abdullah DAĞDEVİREN  Arş. Gör. Özgür İNANÇ, Arş. Gör. Ahmet CANAN, Arş. Gör. Ahmet CANAN, Arş. Gör. Hakan DUMRUL, Arş. Gör. Edip TAŞKESEN
Mezuniyet Komisyonu     Arş. Gör. Abdullah DAĞDEVİREN, Arş. Gör. Özgür İNANÇ Arş. Gör. Yakup DAŞDEMİRLİ, Arş. Gör. Ahmet CANAN, Arş. Gör. Hakan DUMRUL, Arş. Gör. Edip TAŞKESEN
Yatay Geçiş ve Ders Muafiyet Komisyonu     Arş. Gör. Ahmet CANAN Arş. Gör. Abdullah DAĞDEVİREN
Ders Programı ve Sınav Takvimi Hazırlama Kom.        Arş. Gör. Edip TAŞKESEN
AKTS Diploma Eki ve ADEK Kom.        Arş. Gör. Özgür İNANÇ
MÜDEK Kom. Dr. Öğretim Üyesi Bahadır ACAR   Arş. Gör. Ahmet CANAN  Arş. Gör. Abdullah DAĞDEVİREN
Stratejik Plan Hazırlama Kom.        
Bölüm ve A.B.D Web Sayfası Hazırlama Kom       Arş. Gör. Özgür İNANÇ

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi 
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DANIŞMAN LİSTESİ

		
Sınıfı ve Öğrt. Danışman Ad Soyad Dahili No
1. Sınıf 1. ve 2. Öğretim Arş. Gör. Hakan DUMRUL 9415
2. Sınıf 1. ve 2. Öğretim Arş. Gör. Özgür İNANÇ 9305
3. Sınıf 1. Öğretim Arş. Gör. Yakup DAŞDEMİRLİ 9068
3. Sınıf 2. Öğretim Arş. Gör. Yakup DAŞDEMİRLİ 9068
4. Sınıf 1. Öğretim Arş. Gör. Ahmet CANAN 9288
4. Sınıf 2. Öğretim Arş. Gör. Hakan DUMRUL 9415
ÇAP/Müh. Tamamlama 1. ve 2. Öğretim Arş. Gör. Edip TAŞKESEN 9415

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi 
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DANIŞMAN LİSTESİ

1.Sınıf  (I. ve II. Öğretim): Arş.Gör. Abdullah DAĞDEVİREN
2. Sınıf (I. ve II. Öğretim): Arş. Gör. Özgür İNANÇ
3. Sınıf (I. ve II. Öğretim): Arş. Gör. Yakup DAŞDEMİRLİ
4. Sınıf (I. Öğretim) : Arş. Gör. Ahmet CANAN
4. Sınıf (II. Öğretim): Arş. Gör. Hakan DUMRUL
ÇAP ve Mühendislik Tamamlama: Arş. Gör. Edip TAŞKESEN

 
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DANIŞMAN LİSTESİ

  1. Sınıf (I. ve II. Öğretim): 
  2. Sınıf (I. ve II. Öğretim): Arş. Gör. Özgür İNANÇ
  3. Sınıf (I. ve II. Öğretim): Arş. Gör. Yakup DAŞDEMİRLİ
  4. Sınıf (I. Öğretim): Arş. Gör. Ahmet CANAN
  4. Sınıf (II. Öğretim): Arş. Gör. Hakan DUMRUL
  ÇAP ve Mühendislik Tamamlama: Arş. Gör. Edip TAŞKESEN

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DANIŞMAN LİSTESİ
 
 
1. Sınıf (I. ve II. Öğretim):
2. Sınıf (I. ve II. Öğretim): Arş. Gör. Özgür İNANÇ
3. Sınıf (I. ve II. Öğretim): Arş. Gör. Yakup DAŞDEMİRLİ
4. Sınıf (I. Öğretim): Arş. Gör. Ahmet CANAN
4. Sınıf (II. Öğretim): Arş. Gör. Hakan DUMRUL
ÇAP ve Mühendislik Tamamlama: Arş. Gör. Edip TAŞKESEN