Koordinatör ve Danışman Listesi
 
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOMİSYON GÖREV DAĞILIMI
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Halil DEMİR    
Böl.Başkan Yrd.  Doç. Dr. Yakup KAYA    
       
Bölüm Komisyon Görev Listesi  Komisyon Başkanı Koordinatör  Üye 
Çift Anadal Programı Komisyonu Arş. Gör. Dr. Ahmet Serdar GÜLDİBİ    
ECTS, Erasmus,Farabi,Mevlana Programı Kom. (Bölüm-A.B.D) Arş. Gör. Dr. Ahmet Serdar GÜLDİBİ    
Staj Komisyonu Doç. Dr. Yakup KAYA Arş. Gör. Dr. Ahmet Serdar GÜLDİBİ Arş.Gör. Atakan Oğuz OCAK  
7+1 İş Yeri Eğitimi Komisyonu Doç. Dr. Yakup KAYA Arş. Gör. Samet NOHUTÇU Arş.Gör. Öznur DİNÇEL
Mezuniyet Komisyonu Dr.Öğr.Üyesi  Hayriye ERTEK EMRE Arş. Gör. Atakan Oğuz OCAK Arş. Gör. Öznur DİNÇEL
Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ve Ders Muafiyet Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Talha SUNAR   Arş. Gör. Dr. Ahmet Serdar GÜLDİBİ Arş. Gör. Demet TAŞTEMÜR
Ders Programı ve Sınav Takvimi Hazırlama Kom.  Arş. Gör. Demet TAŞTEMUR Arş. Gör. Öznur DİNÇEL Arş. Gör. Samet NOHUTÇU
Diploma Eki ve ADEK Kom.  Doç.Dr. Yakup KAYA    
MÜDEK Kom. Arş.Gör. Dr. Ahmet Serdar GÜLDİBİ    
Stratejik Plan Hazırlama Kom.      
Bölüm ve A.B.D Web Sayfası Hazırlama Kom Arş.Gör. Dr. Talha SUNAR Arş.Gör. Samet NOHUTÇU  
Bölüm OBS Sorumlusu (Lisans): Arş. Gör. Örnur DİNÇEL    
Bölüm OBS Sorumlusu (Lisansüstü): Arş. Gör. Samet NOHUTÇU    
Uzaktan Eğitim Sorumlusu Arş. Gör. Atakan Oğuz OCAK Dr. Öğr Üyesi Talha SUNAR  
Blogna  Arş. Gör. Dr. Ahmet Serdar GÜLDİBİ    
Bölüm Web Sayfası  Arş. Gör Samet NOHUTÇU Dr. Öğr. Üyesi Talha SUNAR  

İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Danışman Listesi
 
 
Sınıf (Tüm öğretimler) Danışman Adı Soyadı Dahili Tel.
1. Sınıf Arş.Gör. Dr. Ahmet Serdar GÜLDİBİ 9077
2. Sınıf Arş.Gör. Samet NOHUTÇU 9365
3. Sınıf Arş. Gör. Demet TAŞTEMÜR 9132
4. Sınıf Arş.Gör. Atakan Oğuz OCAK 9077
ÇAP/ Müh. Tamamlama Arş. Gör. Demet TAŞTEMÜR 9132