Koordinatör ve Danışman Listesi
 
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KOMİSYON GÖREV DAĞILIMI
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Halil DEMİR    
Böl.Başkan Yrd.  Doç. Dr. Yakup KAYA Dr. Öğr. Üyesi Ali KALYON  
       
Bölüm Komisyon Görev Listesi  Komisyon Başkanı Koordinatör  Üye 
Çift Anadal Programı Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Ali KALYON    
Erasmus,Farabi,Mevlana Programı Kom. (Bölüm-A.B.D) Dr. Öğr. Üyesi Hayriye ERTEK EMRE    
Staj Komisyonu Doç. Dr. Yakup KAYA Dr. Öğr. Üyesi  Muhammed ELİTAŞ Arş.Gör. Atakan Oğuz OCAK  
7+1 İş Yeri Eğitimi Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi  Ali KALYON Arş. Gör. Samet NOHUTÇU Arş.Gör. Öznur DİNÇEL
Mezuniyet Komisyonu Dr.Öğr.Üyesi  Hayriye ERTEK EMRE    
Yatay Geçiş ve Ders Muafiyet Komisyonu Doç.Dr. Yakup KAYA   Dr. Öğr. Üyesi  Muhammed ELİTAŞ  
Ders Programı ve Sınav Takvimi Hazırlama Kom.  Dr. Öğr. Üyesi  Ali KALYON Arş. Gör. Yusuf AYAN  
AKTS Diploma Eki ve ADEK Kom.  Doç.Dr. Yakup KAYA    
MÜDEK Kom. Dr. Öğr. Üyesi Ali KALYON    
Stratejik Plan Hazırlama Kom.      
Bölüm ve A.B.D Web Sayfası Hazırlama Kom  Arş.Gör. Samet NOHUTÇU  Arş.Gör Talha SUNAR  


İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Danışman Listesi
 
 
Sınıf (Tüm öğretimler) Danışman Adı Soyadı Dahili Tel.
1. Sınıf Arş.Gör. Ahmet Serdar GÜLDİBİ 9077
2. Sınıf Arş.Gör. Yusuf AYAN 9015
3. Sınıf Arş.Gör.Dr. Muhammed ELİTAŞ 9099
4. Sınıf Arş.Gör. Atakan Oğuz OCAK 9077
ÇAP/ Müh. Tamamlama Dr. Öğr. Üyesi Ali KALYON 9187