Birim Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi Seçimi
Fakültemiz birim kalite komisyonuna yabancı uyruklu öğrencileri temsilen gönüllü bir öğrenci seçmek üzere fakültemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ile 25.12.2019 Çarşamba günü saat 14:00'de Tıp Fakültesi konferans salonunda bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.