ÜSD (Ders Silinmesi Hakkında
Karabük Üniversitesi Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü Yönergesinin 5. maddesinin e) bendi gereğince; Üniversitemiz öğrencilerinin tüm yarıyıllarda en az 1 (bir) ÜSD alması ve bu dersten başarılı olması gerekmektedir.

Aynı yönergenin 5. maddesinin f) bendinde de öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda tüm yarıyıllarda en fazla 3 (üç) ÜSD alabilecekleri ve her yarıyıl birden fazla alınan ÜSD'nin sonraki ve/veya önceki yarıyıllarda alınması gereken ÜSD yerine saydırılamayacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda; yarıyılda en az 1 (bir) ÜSD'den başarılı olunmasının yeterli olduğu gerekçesi ile aynı yarıyılda öğrencilerin kendi isteği ile almış ve başarısız olduğu fazla ÜSD'lerin silinmesine ilişkin Dekanlık/Müdürlükler tarafından Yönetim Kurulu Kararları alınmakta ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza gönderilmektedir.

Buna göre; öğrencilerin yarıyılda en az 1 (bir) ÜSD alması ve başarılı olması yeterli görülse de öğrencilerin fazla ÜSD'leri kendi isteği ve danışman onayı ile almış oldukları göz önünde bulundurularak başarısız olunan fazla ÜSD'lerin silinmesine ilişkin alınan ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza gönderilen Yönetim Kurulu Kararları işleme alınmayacaktır.