Ulusal Staj Programı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Ulusal Staj Programına başvuru için 2.00 genel not ortalaması şartı bulunmaktadır. Bu yıl başvuru sürecinin erken başlaması sebebi ile derslerinde başarılı fakat genel not ortalaması 2.00'nin altında olan öğrenciler devlet kurumlarında staj yapabilmek için kariyer kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirememektedir. Başvurularını gerçekleştiremeyen derslerden başarılı olan ancak staj yapamadığı için mezun olamayan öğrencilere (kamu kurumunda staj yapması gereken öğrenciler) fakülteniz tarafından öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı ve "Öğrencinin mezun olabilmesi için kamu kurumunda staj yapma zorunluluğu vardır." ifadesinin yer aldığı imzalı bir dilekçenin verilmesi üzerine işverenin başvuruyu kabul etme zorunluluğu bulunmamakla birlikte öğrenciler kamu kurumuna elden başvuru yapabilmektedir.