2023/01-06 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi'nin EK-4 Ödünç Verme Kuralları içerisinde yer alan İadeleri Geciktirme, Hasara Uğratma ve Kayıp İşlemleri başlığı altında yer alan ''Kütüphaneden ödünç alınan materyallerin geç iade edilmesi, kaybedilmesi ve hasara uğratılması durumlarında; her yıl üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenen yaptırımlar uygulanır.'' maddesine istinaden, Üniversitemiz 06.01.2023 tarihli ve 2023/01-06 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı için tıklayınız.