UNIKA Sınav Sisteminde Öğrenciler Tarafından Uygulanacak Esaslar
UNIKA sınav sisteminde çoktan seçmeli sınavlara girecek öğrenciler tarafından sınav öncesi, sınav sırası ve sınav sonrasında yapılması gereken uygulama esaslarına ilişkin alınan 25/10/2022 tarih ve 2022/09- (02) sayılı Yönetim Kurulu Kararı aşağıdadır. Sınavın uygulanmasında öğrenciler tarafından dikkat edilmesi gereken hususların İngilizce metni, https://onlinesinav.karabuk.edu.tr/ adresinde yayımlanmıştır.

UNIKA Sınav Sisteminde Öğrenciler Tarafından Uygulanacak Esaslar