İlişik Kesme
T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığının, dört yıl üst üstte öğrenim ücretini ödemeyerek kayıt yenilemeyen öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesine ilişkin yazısına istinaden ekli listede yer alan öğrencilerin Üniversitemizden ilişikleri kesilmiştir.

İlgi yazı