İdari Personel
Fakülte Sekreteri
Yaşar TURHAN

Tel:(0370)4338210 - 1153
e posta
yasarturhan@karabuk.edu.tr

 
-----
Mali İşler
Aslıhan Altıntaş BULUT

Tel:(0370)4338210 - 1143
 
e posta 
aaltintasbulut@karabuk.edu.tr
Bölüm Sekreteri
Yasemin ATEŞ

Tel:(0370)4338210 - 1044
e posta
yaseminates@karabuk.edu.tr
Bölüm Sekreteri
Habibe ACAR

Tel:(0370)4338210 - 1132
e posta 
habibeacar@karabuk.edu.tr
Bölüm Sekreteri
Kemal UZEL

Tel:(0370)4338210 - 1151
e posta
kuzel@karabuk.edu.tr
Öğrenci İşleri
İlkay KORKMAZ

Tel:(0370)4338210 - 1146
e posta
ikorkmaz@karabuk.edu.tr
Evrak Kayıt
Ramazan EĞİN

Tel:(0370)4338210 - 1163
e posta 
regin@karabuk.edu.tr
Tekniker
Hörü ÖKSÜZ

Tel:(0370)4338210 - 1100
e posta
 
horuoksuz@karabuk.edu.tr
Teknisyen
Yalçın AÇMALI

Tel:(0370)4338210 - 1205
e posta
 
yacmali@karabuk.edu.tr
 
 Memur
Hüseyin Yavuz SOĞANCIOĞLU

Tel:(0370)4338210 - 1029
e posta
 
yavuzsogancioglu@karabuk.edu.tr
Personel İşleri
Tuncay ÖZDEMİR

Tel:(0370)4338210 - 1161
e posta
 tuncayozdemir@karabuk.edu.tr
Ayniyat
Emre YENER

Tel:(0370)4338210 - 1145
e posta
 
emreyener@karabuk.edu.tr
Mali İşler
Ceyhun DEMİREL
Tel:(0370)4338210 - 1028
e posta
 
ceyhundemirel@karabuk.edu.tr
Ek Dersler
Yaşar UÇAK

Tel:(0370)4338210 - 1034
  e posta
       
yasarucak@karabuk.edu.tr         

 

                                                                               

                    Yüksek Mühendis                                                                                      Tekniker
                     Zeki ÇAVUŞ                                                                         Mustafa ÜLKÜ

             Tel:(0370)4338210 - 1087                                                           Tel:(0370)4338210 - 1060
                     e posta                                                                                                       e posta
               zekicavus@karabuk.edu.tr                                                                          mustafaulku@karabuk.edu.tr