YÖNETİM


Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Dekan
 
 


Dr. Öğr. Üyesi  Alper ERGÜN
Dekan Yardımcısı
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞİMŞİR
Dekan Yardımcısı
 
 
 
 

Yaşar TURHAN
Fakülte Sekreteri