YÖNETİM

Prof. Dr. Bilge DEMİR
Dekan
 
 

Doç. Dr. Muhammet KAYFECİ
Dekan Yardımcısı
   
 

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TECİMER
Dekan Yardımcısı
   
 
 

Yaşar TURHAN
Fakülte Sekreteri