KARABÜK KARDEMİR A.Ş.’DE İŞYERİ EĞİTİMİ VE UYGULAMASI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
KARABÜK KARDEMİR A.Ş.’DE İŞYERİ EĞİTİMİ VE UYGULAMASI YAPACAK OLAN MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM SEKRETERLİĞİNE EN KISA SÜREDE TESLİM ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR


1. Öğrenci Belgesi

2. Transkrip ( Not Ortalaması )

3. 2 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Adli Sicil Kaydı Raporu (son 3 ay içinde alınmış)

6. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabileceğine dair Devlet Hastanesinden alınan Sağlık Kurulu(Heyet) Raporu

Bu raporu almak için gerekli tetkikler de staja başlarken getirilmelidir. Gerekli tetkikler; Kan Testi (Aç Karnına), Akciğer Filmi, EKG, Odyo Testi, Göz Muayenesi

7. Sigorta yapıldığını gösterir Sigorta Bildirim Belgesi

8. Banka hesap numarası (IBAN NO) gösterir hesap cüzdan fotokopisi (Ziraat Bankası Karabük Şubesi)

9.Staj Defteri (Boş Halde)

10. Staj Sicil Fişi (Öğrenciye staj bitiminde işveren tarafından not verileceği değerlendirme formu)

 

Not: Staja başlama günü saat 08:30'da Kardemir A.Ş. Girişi Danışmada hazır bulunmanız gerekmektedir.

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Batıkan Erdem DEMİR          

İşyeri Eğitimi ve Uygulaması Bölüm Koordinatörü