Uluslararası Öğrencilerle Toplantı Yapılması
     Üniversitemizde yürütülmekte olan kalite artırma çalışmaları kapsamında Kalite Yönetim Kurulu Koordinatörlüğünün 06.12.2019 tarih ve 50662 sayılı yazısı ile akademik birimlerde oluşturulan birim kalite komisyon üyeliğine gönüllülük esasına dayanarak uluslararası öğrencilerin de dahil edilmesi talep edilmektedir.

     Bu sebeple fakültemiz kalite komisyonunda gönüllü olarak görev almak isteyen öğrencilerin seçimi için 25 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 14:00'de Tıp Fakültesi Konferans Salonunda uluslararası öğrencilerle toplantı yapılacaktır.