DEVAM ZORUNLULUĞU HAKKINDA
2019-2020 Eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemiz Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23. maddesi 2. bendi gereğince Fakültemiz bölümlernde okutulan ve öğrenciler tarafından tekrar alınan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getrilmiş ise "teorik dersler" için devam mecburiyetinin aranmamasına, uygulamalı dersler için devam mecburiyetinin aranmasına oy birliği ile karar verilmiştir.