Tek Ders Sınavı
Fakültemiz Tek Ders Sınavı 1 Şubat 2019 Cuma saat 10:00'da Amfi 1'de yapılacaktır.