Ulusal Europass Merkezi
Ulusal Europass Merkezi tarafından Europass web tabanlı araçların uygulanması ile ilgili faaliyetleri koordine etmek, ulusötesi öğrenme hareketliliği ve kariyer yönetimi için rehberlik sunan servisler hakkında bilgi vermek, ulusal web bağlantılarını içerecek şekilde mevcut öğrenme fırsatları, yeterlilikler ve tanınma prosedürleri hakkında bilgi vermek ve bireylerde Europass'ın farkındalığını ve görünürlülüğünü güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Öğrencilerimiz çalışmalar hakkındaki detaylı bilgiye www.europass.gov.tr adresinden ulaşabilir.

Duyuru afişi için tıklayınız.