MTOK II. Ara sınavı Hk. (Hatırlatma)
Fakültemiz Bilimsel İntibak (MTOK) II. Vize sınavı 31 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 09:00'da Fakültemiz 210 no.lu derslikte yapılacaktır.