Staj Yapan Öğrencilerin Staj Ücretleri Konusunda
         Fakültemiz programlarına kayıtlı öğrencilerimizden Endüstri Stajı ve Uygulamalı Mühendislik Eğitimi yapan öğrencilere staj ücreti işlemlerinin düzenlenebilmesi için aşağıdaki formun işletmelerce doldurulması ve fakülteye ulaştırılması gerekmektedir. Fakülte Dekanlığı ilgili kısımları imzalamasının ardından bir nüshasını alıp Sözleşmeyi işletmeye geri yollayacaktır. 
İşletme ilgili öğrencinin adına Staj Ücretini yatırdığına dair Makbuzu/Dekontu ve ücret bordrosunun bir örneğini Fakültemize iletecek ve Fakültemiz sözleşmede geçen IBAN numarasına Staj Yapan Öğrencilere Uygulanacak Devlet Katkısını bilahare yatıracaktır.

 
İşyeri Staj Sözleşmesi için tıklayınız. 

Önemli Not: Staj Ücretlerinin ödenmesinin veya ödenmemesinin, Stajınınızın Komisyonca değerlendirmeye tabi tutulmasıyla alakası yoktur. İşyeriyle ücret sözleşmesi imzalamayan öğrencilerin stajları da Komisyonca değerlendirilir.