Assoc.Prof. Dr. Mehmet ÖZKAYMAK

Faculty of Technology

Energy Systems Engineering

 

PERSONAL INFO

 

Adress

Karabük University Technical Edu. Fac. Balıklar kayası 100.Yıl KARABÜK

Phone

0370 433 82 00 /1233

Faks  

0370 433 82 04

E-mail

mozkaymak@karabuk.edu.tr

Web adress

-

Marital status

Married

Nationality

T.C

Birthday

15.11.1971

Place of Birth

Konya

  

EDUCATION

 

Degree

Department

University

Year

BSc

 Mechanical Engineering

University of Selçuk

1992

MSc

 Mechanical Education

University of Gazi

1995

PhD

 Mechanical Education

University of Gazi

1998

ACADEMIC EXPERIENCE

 

Title

Place

Year

Assist.Prof.Dr.

University of Z.Karaelmas

1999-2007

Assist.Prof.Dr..

University of Karabuk

2007-2010

Assoc.Prof.Dr.

University of Karabuk

2010-today

FOREIGN LANGUAGE SKILLS

 

English

 

FIELD OF STUDY

 

Thermodynamic, Heat Transfer, Cooling

 

ACHIEVEMENTS / AWARDS

 

·         TÜBİTAK Awards for International Sientific Publications Promotion

 

PATENTS

 

 

 

 

 

PUBLICATIONS

 

INTERNATIONAL JOURNAL PAPERS (CITED BY SCI AND SCI-EXPANDED)

1. SÖZEN, E. ARCAKLIOĞLU, M. ÖZKAYMAK “Turkey’s Net Energy Consumption”, Applied Energy, Volume 81, Issue 2, June 2005, p. 209-221.

2. H. KURT, M. OZKAYMAK, A. K. BINARK “Experimental And Numerical Analysis of Sodium Carbonate Salt Gradient Solar Pond Performance Under Simulated Solar Radiation” Applied Energy Volume 83, Issue 4, April 2006, p. 324-342.

3. H. KURT, M. ÖZKAYMAK “Performance Evaluation of A Small Scale Sodium Carbonate Salt Gradient Solar Pond” International Journal of Energy Research Volume 30, Issue 2, 2006, p. 905-914.

4. OZKAYMAK M. “Theoretical and Experimental Investigation of Hot Box-Type Solar Cooker Performance” Journal of Power and Energy Volume 221, Issue 1, 2007, p. 91-97.

5. KURT H., K. ATİK, M. OZKAYMAK, A. KORHAN BINARK “The Artificial Neural Network Approach for Evaluation of Temperature and Density Profiles of the Salt Gradient Solar Pond” Journal of Energy Institute, Volume 80, Issue 1, 2007, p. 46-51.

6. KURT H., K. ATİK, M. OZKAYMAK, Z. RECEBLi “Thermal performance parameters estimation of hot-box type solar cooker by using Artificial Neural Network” International Journal of  Thermal Sciences, Volume 47, Issue 1, 2008, p. 46-51.

7. OZKAYMAK M., H. KURT, Z. RECEBLi “Thermo-economic optimization of superheating and sub-cooling heat exchangers in vapor compressed refrigeration system” International Journal of Energy Research, Volume 32, Issue 7, 2008, p. 634-647.  

PAPERS PRESENTED ORALLY AT THE INTERNATIONAL CONFERENCES

NATIONAL JOURNAL PAPERS

1. H. KURT, M. ÖZKAYMAK, A. K. BİNARK “Tuz Tabakalı Güneş Havuzlarında Sıcaklık ve Yoğunluk Gradyenlerinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi”, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol.20, No 1, March 2005, p.125-135.

2. ÖZKAYMAK M., T. Menlik “Kişisel Bilgisayarlarda Mikroişlemcilerin Isı Borusu İle soğutulmasının Deneysel İncelenmesi” Z.K.Ü TEKNOLOJİ Dergisi, Sayı 4, S. 129-137, 2000, Karabük.

3. ÖZKAYMAK, M., Y. Ulusoy “Karabük Şartlarında Güneş Havuzu Performansının Deneysel İncelenmesi” Pamukkale Üniv. MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, Sayı 1, Cilt 10 S. 67-71, 2004, Denizli.

 

4. KURT H., M. ÖZKAYMAK, E. DENİZ “Üre ve Boraks Çözeltili Güneş Havuzlarının Isı Depolama karakteristiklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi” Pamukkale Üniv. MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, Sayı 3, Cilt 12 S. 440-455, 2006, Denizli.

 

5. ÖZKAYMAK M., A. BUYUKMERT, I. KADI “Use Ability of a Heat Pump Geared by Wind Mill” Z.K.Ü TEKNOLOJİ Dergisi, Sayı 4 S. 278-282, Aralık 2006, Karabük.

 

6. ÖZKAYMAK M.,“Bir Termik Santralde Kojenerasyon Tesisinin Ekserji Analizi” Z.K.Ü TEKNOLOJİ Dergisi, Sayı 1 S. 181-185, Ocak 2007 Karabük.

PAPERS PRESENTED ORALLY AT THE NATIONAL CONFERENCES

 

BOOKS

 

·         ÖZKAYMAK, M., A. Y. UYAREL “Thermodynamic”, M.E.B  M. ve Teknik Okullar, Ankara 2000.

·         ÖZKAYMAK, M., M. Kaya “Thermodynamics with Solution Problems”, G.Ü.T.E.F, Ankara 1999.

 

EDITORIAL STUDY

 

 

EDUCATION AND TEACHING ACTIVITIES

 

Theses Supervised

 

PhD Theses

 

·         Bahadır Acar : “Safran Çiçeğinin Dondurularak Kurutulması” K.B.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Bölümü (continue).

 

MSc Theses

 

  • Yakup Ulusoy : “Sodalı Güneş Havuzunun Dış Ortamda Performansının Deneysel İncelenmesi” Z.K.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Bölümü.
  • Ali B. Mert : “ Rüzgar Türbini Tahrikli bir Isı Pompasının Kullanabilirliği” Z.K.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Bölümü.
  • Serkan Dazlak “Bir Doğalgaz Santralinde Atık Isı Kazanım Tesisinin Enerji ve Ekserji Analizi” Z.K.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Bölümü.
  • Mithat Yakın “Buhar Sıkıştırmalı Bir Soğutma Çevriminde Ejektör Kullanımının Performansa Etkisi” Z.K.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğt. Böl.
  • Faruk Kılıç “Helezonik Savonius Türbini İmalatı ve Denenmesi” K.B.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğt. Böl.

 

Courses

 

Academic

Year

Semester

Course Name

Hours

Theory

Practise

2008 / 2009

Fall

Matematik I

4

0

Mekanik

4

0

Kaynak Tekniği (ATL)

0

4

Spring

Analitik Geometri

3

0

Uyg. Soğutma Tekniği

4

4

Dinamik

3

0

2009 / 2010

Fall

Matematik I

4

0

Termodinamik I

3

0

Mekanik

4

0

MKE-710  Müh. Termodinamiği

(Yük. Lis.)

3

0

Spring

Isı Transferi

3

0

Termodinamik II

3

0

MKE-728 Nümerik Analiz

(Yük. Lis.)

3

0

Analitik Geometri

3

0

Uyg. Soğutma Tekniği

4

4

RESEARCH PROJECTS

 

  • Araştırmacı : “Uydularda Kullanılan Nükleer ve Konvansiyonel Enerji Tekniklerinin Geliştirilmesi”, 95K120370 DPT  (1995 - 1997 )

 

ADMINISTRATIVE TASKS

 

  • Bölüm Başkan Yardımcılığı, Z.K.Ü., Karabük Tek. Eğt. Fak. Makine Böl. 2002–2003

 

 

MEMBERSHIPS

 

·         TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Üyeliği

 

INTERESTS, HOBBIES